Wie ben ik?

therapeut, trainer & supervisor

Mijn naam is Marja Krieger. Ik ben therapeute in de relatie- en gezinstherapie. Dit wordt ook systeemtherapie genoemd. Ik ben als volwaardig lid geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie ( NVRG) en gevorderd Emotionally Focused Therapy-therapeute (EFT) en Houd Me Vast-trainer (HMV). Ik ben supervisor systeemtherapie NVRG. Daarnaast ben ik Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg (BCZ) registertherapeut®. Momenteel ben ik mij aan het bekwamen als EMDR-therapeute. De EMDR wordt alléén ingezet als samenhangend en aanvullend onderdeel in de relatie- of gezinstherapie, die gevolgd wordt. Mensen met (gecompliceerde) PTSS en voor individuele EMDR-therapie passend in individuele therapie, verwijs ik door naar de hierin gespecialiseerde collega's!

Voor u is het van belang te weten dat ik aangesloten ben bij een aantal (beroeps)verenigingen, waaronder:

  • De NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten): www.nvrg.nl
  • De NVPA ( Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociale therapeuten en Agogen): www.nvpa.org
  • EFT (Emotionally Focused Therapy): www.eft.nl
  • Klacht- en tuchtrecht RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en Tuchtrecht Complementaire Zorg): www.rbcz.nu en www.tcz.nu
  • De geschillencommissie: www.scag.nl

Curriculum .pdf (185.5KB)

Deze beroepsverenigingen vragen van de bij hen aangesloten therapeut om zich te blijven scholen in hun vak. Hierdoor blijft hun vakbekwaamheid gewaarborgd en gecontroleerd.