Tarieven en vergoedingen

Kosten individueel of systeemgesprek:

Dekt uw aanvullende ziektekostenverzekering de kosten niet en krijgt u ook geen andere vergoedingen?

Vanaf 2018 gelden de volgende tarieven:

1. Individueel (50 minutengesprek + 10 min. afronding= 60 min.):                 €   87,50

2. Uur en kwartier partnerrelatie (75 minutengesprek + 15 min. afr.= 1,5 u.):€ 131,25 

3. 1,5 uur partnerrelatie (90 minutengesprek + 15 min. afr.= 1 3/4 u.):           € 165,00

Voor gezinstherapiesessies of therapiesessies met andere systeemleden gelden de kosten, welke genoemd worden onder punt 2 of 3.

Een eerste- of intakegesprek kost altijd: € 131,25. En zal dan ook inclusief gesprek en afronding 1,5 uur duren!

De tarieven zijn alle inclusief BTW en alle administratieve en voorbereidende handelingen. 

Na elke sessie dient u te betalen via PIN, met pinpas. Indien u met een creditcard betaalt, komt er €2,00 bij i.v.m. transactiekosten die hieraan verbonden zijn.

Gedeelde factuur mogelijk (m.a.w. het bedrag wordt gedeeld door de hulpvragers en beiden ontvangen een (deel)factuur). 

Leest u alstublieft de Afspraken en voorwaarden goed door!

Let op!!!! ik ga er van uit, dat een afspraak nooit zómaar wordt afgezegd.            Indien dit toch gebeurt, dan op z'n vroegst 2 werkdagen van te voren.

als u op vrijdag een gesprek voor de komende maandag afzegt, wordt de helft van het bedrag gefactureerd!!!!                                                                                                                                                                                       

Zorgverzekeraars:

Om geregistreerd te zijn, zijn er naast kwalificatie-eisen, AGB-codes vereist. Om fraude van derden te voorkomen vermeld ik de codes niet (meer) op mijn website. De RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) heeft kennis van deze AGB-codes. 

U kunt ook de mogelijkheden van vergoedingen bekijken op de volgende sites (ik raad u aan, om ook bij uw ziektenkostenverzekeraar zèlf goed na te vragen of deze gegevens kloppen).                                                           Let hierbij op: mijn aanbod valt onder de zg. 'alternatieve therapie' en wordt 'psychosociale zorg' genoemd!: www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html.of www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/psychosociale-therapie 

Werkgever:

Een andere mogelijkheid is om uw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van en willen mede oplossen van problemen van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten of te voorkomen.

kosten Supervisie vanaf januari 2018:

Individueel: € 92,50, p.u. (dit is inclusief BTW, voorbereiding, aanvullende informatie en administratieve handelingen.

Groep (maximaal 3): €  75,00 p.p per sessie ( dit is inclusief BTW, voorbereiding, aanvullende informatie en administratieve handelingen.